Employers - For Nurses RS

work as nurse in Germany at outpatient intensive care
Služba intenzivne nege
Medicinske sestre koje rade u ambulantnoj službi intenzivne nege brinu o osobama koje su životno ugrožene. Ova vrsta usluge pruža se van klinike, obično u kući pacijenta ili u stambenoj ustanovi. Cilj je reintegracija pacijenata u svakodnevni život i poboljšanje kvaliteta njihovog života. Upotrebom savremene medicinske opreme, kao što su respirator Opširnije
Work at ambulant care provider in Germany
Ambulantna nega
Rešenje za osobe kojima je potrebna nega, ali žele da žive u svom domu je ambulantna nega. Medicinske sestre koje rade u ambulantnoj nezi posećuju pacijente kod kuće i tamo se brinu o njima u skladu sa njihovim potrebama. Cilj je da se omogući samostalan život pacijentima uz pružanje medicinske nege, pomoći pri obavljanju lične… Opširnije
work at rehabilitation clinic in Germany
Rehabilitacioni centri
Praćenje procesa oporavka pacijenata je primarni zadatak medicinskog osoblja u centru za rehabilitaciju. Opseg usluga koje medicinska sestra pruža može varirati u zavisnosti od fokusa centra. Pacijenti obično dolaze u centar nakon boravka u bolnici ili po uputu lekara se ovde  zbrinjavaju određeno vreme. Nega i podrška pacijentima odvija se u saradnj Opširnije
Work as nurse at elderly care for older people in Germany
Nega starijih
Mnoge medicinske sestre rade u ustanovama za negu starih. Medicinske sestre vode računa o starijim osobama kojima je potrebna nega. Tim medicinskog i pomoćnog osoblja brine se o korisnicima. Cilj gerijatrijske nege je održavanje stabilnog kvaliteta života i unapređenje individualnih sposobnosti. Pored medicinske nege, osnovna nega i psihosocijalna nega Opširnije
Work in a German hospital as nurse
Bolnica
Rad medicinske sestre u klinici ili bolnici orijentisan je na lečenje. Ovde je fokus na efikasanom tretmanu i brzom oporavku pacijenta. Posao se odvija u različitim specijalističkim oblastima i u saradnji sa lekarima i drugim medicinskim osobljem. Opširnije