Blog

Medicinske sestre preuzimaju više odgovornosti

Medicinske sestre preuzimaju više odgovornosti

7 Jula, 2022

U budućnosti će medicinskim sestrama biti dato više odgovornosti u nezi pacijenata.

Ono što je već deo svakodnevnog života u drugim zemljama sada postaje sve češće i u Nemačkoj. Ubuduće će kvalifikovane medicinske sestre moći da se brinu o pacijentima samostalnije  ukoliko pacijenti imaju dijabetes ili demenciju, na primer. Ovo ima za cilj da ojača sestrinsku negu i predstavlja raskid sa tradicionalnom podelom rada između lekara i medicinskih sestara.

Od početka naredne godine u svakoj regiji u Nemačkoj trebalo bi da se sprovede najmanje jedno ispitivanje u trajanju od najviše četiri godine, u kojem će medicinske sestre obavljati aktivnosti iz oblasti medicine koje su ranije bile rezervisane za lekare. U oblasti dijabetes melitusa i hroničnih rana, na primer, ovo će omogućiti uzimanje uzoraka krvi, briseva, procenu laboratorijskih vrednosti, iniciranje i preporuku odgovarajućih mera bez prethodne konsultacije sa lekarom. U oblasti demencije, na primer, naknadni recept za radnu terapiju za psihofunkcionalni tretman za dalju stabilizaciju i poboljšanje u oblasti orijentacije, dnevnog strukturiranja i sprovođenja dnevnih rutina može se samostalno pokrenuti.

Cilj svega je da se ojača kompetentnost medicinskog osoblja i na taj način rasterete lekari, posebno u korist hroničnih bolesnika, što će omogućiti i poboljšanje lečenja.