Blog

Reforma bolnica: medicinske sestre bi trebalo da rade više kao lekari

Reforma bolnica: medicinske sestre bi trebalo da rade više kao lekari

15 Decembra, 2022

Federalno ministarstvo zdravlja trenutno radi na temeljnoj reformi zdravstvenog sistema u Nemačkoj. Glavni fokus je na bolnicama i njihovom finansiranju.

Ali raspravlja se i o drugim idejama. Jedan od predloga je da postoje bolnice koje bi u potpunosti vodile medicinske sestre. Čak i ako ovo ne bude skoro, nemački savezni ministar zdravlja Karl Lauterbah bi svakako želeo da da više odgovornosti medicinskim sestrama. “Voleo bih da ovde imamo pedeset medicinskih sestara koje takođe rade kao lekari“, kaže on u intervjuu za nedeljnik „Zeit“. Bolničku negu bi trebalo unaprediti, on kaže. Lauterbah se pozvao na druge zemlje u kojima „kvalifikovane medicinske sestre rade mnogo stvari koje su ovde rezervisane samo za lekare opšte prakse“.
Videćetmo kada i šta će na kraju biti sprovedeno, kao i koliki će značaj i odgovornost tada imati medicinske sestre.