Softverski podržano upravljanje procesima

U aplikaciji se nalaze svi procesi kroz koje ćete morati da prođete vi, poslodavac, i medicinske sestre u cilju uspešnog povezivanja. Na kom se nivou nalazi budući zaposleni? Šta je urađeno, šta nedostaje? Ovo je jasno prikazano i lako može biti iskomunicirano sa ekspertom, vlastima ili sa nama.

Iako saradnju započinjete kroz povezivanje u aplikaciji, sam proces priznavanja diplome može se pokrenuti tek kada se potpiše ugovor o radu. Zato je važno da ugovor o radu bude tačan i brzo dostupan budećem zaposlenom. Dobra stvar je što su svi potrebni podaci već uskladišteni u softveru i automatski se kopiraju u neophodna dokumenta kao što su punomoćja ili obrasci. Nasuprot kompleksnoj proceduri, ovo čini proces razumljivim, efikasnim i sigurnim – dok svi koraci za kompletiranja puta medicinske sestre do Nemačke ne budu učinjeni, tako da ništa ne sprečava zaposlenog da krene sa radom.

Praćenje u realnom vremenu
Transparentnost

Ušteda vremena i novca

Povećanje efikasnosti

Bezbednost procesa

Standardizovani pristup

Svi učesnici na jednom mestu

Standardizovani pristup

Zaštita podataka
(u skladu sa GDPR)

Postigni najviše što možeš

Najatraktivnije ponude

Povećanje mogućnosti: kroz fleksibilnost i atraktivne ponude

Signite se ne bavi kvotama i “pukim povezivanjem”. Signite je orijentisan na optimalna povezivanja, gde se medicinske sestre susreću sa poslodavcima koji najbolje odgovaraju njihovim kriterijumima i željama. Vi, kao poslodavac, pre intervjua znate da medicinska sestra sa kojom razgovarate ima iskrenu želju i interes da radi kod vas – ali ponekad i prevelika očekivanja. Na veoma konkurentnom tržištu za medicinsko osoblje, imate priliku da impresionirate potencijalne zaposlene ne samo dobrom platom, već i atraktivnim beneficijama. Opseg mogućnosti je veliki. Iskoristite priliku da se jasno postavite i ostavite dobar utisak.

Pitanja i odgovori

Signite je fleksibilan, transparentan i digitalan. Naš cilj je da povežemo poslodavce sa pravim osobljem. Ako se želje priavljenih poklapaju sa zahtevima poslodavaca, postoji povezivanje. Ne obećavamo nikakve kontigente, ali obećavamo precizan kadrovski izbor. I sve ovo je softverski podržano i u skladu sa propisima o zaštiti podataka.

U principu, medicinske sestre iz svih zemalja mogu se registrovati kod Signite-a i prijaviti se da rade za vas. Naš lokalni tim trenutno predstavlja u raznim zemljama Zapadnog Balkana, Tunisu i Indiji.

Signite ima za cilj da osnaži poslodavce i medicinske sestre da zasniju radni odnos u Nemačkoj na najbolji mogući način. To uključuje pomoć pri intervjuima, savete o izboru odgovarajućeg puta za priznavanje diplome, podnošenje zahteva za profesionalno priznanje i podršku u dobijanju vize. Za usvajanje jezika, kao i sprovođenje neophodnih mera adaptacije, imamo mrežu partnera na koje se rado oslanjamo.

Vi, u dogovoru sa medicinskom sestrom, donosite odluku da li će to biti na nivou B1 ili B2. Jedno je sigurno: sertifikat B1 se obično mora pokazati na terminu za vizu, a sertifikat B2 je preduslov za dobijanje profesionalnog priznanja diplome. Dakle, bilo da ste već u svojoj zemlji ili u Nemačkoj - nema načina da se preskoči učenje jezika.

Često čujemo ovo pitanje, ali nažalost ovde nema jasnog odgovora. Trajanje procesa zavisi od vremena intervjua (što se ranije intervju obavi, ranije se može podneti zahtev za priznavanje diplome), ličnog napretka u učenju (jezički talenat ili se ispiti moraju ponavljati?) i, u znatnoj meri vreme obrade nemačkih vlasti (vreme čekanja na obaveštenje o priznanju i vizu). Ali naša aplikacija vama, kao poslodavcu, svakodnevno pruža ažurirani pregled gde je vaš budući zaposleni u procesu.

Naravno, obaveštavamo medicinske sestre o neophodnoj posvećenosti koju od njih zahteva učešće u Signite-u. Ipak, ne može se sprečiti da se medicinska sestra koji ste izabrali tokom procesa predomisli. Nažalost, to se uvek može desiti na slobodnom tržištu rada. U ovom slučaju poslodavcu će biti isplaćena naknada. Međutim, ne možemo obećati zamenu, jer je na medicinskim sestrama da se obrate vama.

Organizacija je na Signite-u. Mi upravljamo procesom, prikupljamo svu dokumentaciju i vodimo računa o komunikaciji sa nadležnima. Dobićete obaveštenja putem naše aplikacije o tome koje dokumente morate da obezbedite vi kao poslodavac. Kao poslodavac, sami organizujete transfer direktno sa svojim zaposlenim i takođe pokrivate troškove puta.

Signite savetuje medicinske sestre u odabiru najprikladnijeg puta za njihovo priznavanje diplome, kao i u prikupljanju relevantnih dokumenata. Signite takođe upravlja aplikacijom i komunikacijom sa nadležnim institucijama. Po prijemu obaveštenja o priznanju diplome uspostavljamo kontakt sa jednim od naših partnera, gde se može izvršiti mera adaptacije i profesionalno priznanje će biti završeno.