Pitanja i odgovori

Steknite prvi utisak o podudaranju Signite-a popunjavanjem upitnika za podudaranje. Dajte nam neke informacije o svom profesionalnom obrazovanju i očekivanjima. Zatim ćemo te detalje preneti u našu odgovarajuću aplikaciju gde se možete prijaviti i popuniti svoj profil. Možete se pridružiti Signite-u ako imate diplomu lekara i (ako je primenjivo) potrebnu profesionalnu licencu.

Naš pristup je veoma fleksibilan. Nije neophodno da poseduješ znanje nemačkog jezika da bi se priključio. Ipak, ukoliko već znaš nemački jezik to će znatno ubrzati proces. Intervju sa poslodavcem može se realizovati na A2/B1 nivou, za vizu će Vam trebati najmanje B2. Signite Vam može pomoći u pronalaženju odgovarajućih kurseva nemačkog jezika. Samo nas kontaktirajte!

Pomoću aplikacije nudimo Vam online rešenje za pronalaženje pravog poslodavca. Možete izabrati poslodavca prema svojim željama. Vi odlučuješte o vrsti medicinske ustanove i lokaciji u Nemačkoj na kojoj želite da radite. li ste potpuno fleksibilni? Sve ovo utiče na povezivanje sa idealnim poslodavicma. Sve zavisi od Vas!

Signite nudi kontinuiranu podršku od registracije na sajtu do odlaska u Nemačku. Pružićemo Vam podršku u podnošenju zahteva za priznavanje diplome, uz Vas smo tokom obuke jezika i pomažemo Vam na razgovorima za posao kod budućeg poslodavca. Mi ćemo Vam pružiti savet u vezi sa podnošenjem zahteva za vizu i dati preporuke kako da završite proces priznavanja diplome. Sve ovo radimo onlajn preko naše aplikacije ili, ako je potrebno, u ličnom kontaktu sa zaposlenima kompanije Signite.

Korišćenje Signite aplikacije je besplatno za sve korisnike, bez skrivenih troškova. Verujemo da bi eksperti koji žele da odu u Nemačku trebalo to da učine potpuno fleksibilno i bez ugovornih obaveza. Međutim, očekujemo da sledite naš pristup sa posvećenošću, iskrenošću i ličnim naporima da sve korake završite na vreme.

Da.

Proces priznavanja diplome u Nemačkoj može biti prilično zbunjujući i zahtevan. Signite će biti uz Vas sve vreme, korak po korak. Prvo ćemo odrediti najprikladnije rešenje za Vas. Tada ćemo Vam pomoći da prikupite odgovarajuću dokumentaciju za prijavu. Kada budete spremni za odlazak u Nemačku, mi ćemo Vas povezati sa obrazovnom institucijom uz čiju pomoć možete završiti proces priznavanja diplome.

Ne, radno iskustvo nije neophodno. Potrebna Vam je diploma lekara i profesionalna licenca (ako je primenjivo).

Kao pomoćnik lekara možete početi da radite nakon odobrenja (uslov za odobravanje je položen stručni jezički ispit C1 nivo i provera stručnog znanja).