Blog

Bina temizliği: Personel eksikliği büyümeyi yavaşlatıyor

Bina temizliği: Personel eksikliği büyümeyi yavaşlatıyor

Almanya’da bina temizliği sektöründe faaliyet gösteren şirketler gelecek konusunda karamsar.

Sektör derneği tarafından yapılan bir ankete göre, tüm şirketlerin yaklaşık yarısının işleri durgunlaşıyor, hatta dörtte biri hafif bir düşüş bekliyor. Bu durum siparişlerin kötü olmasından kaynaklanmıyor. Gelecekteki büyümenin önündeki en büyük engel personel eksikliği.

Ankete katılan inşaat hizmeti sağlayıcılarının yarısından fazlası (%53,9) %10’a varan oranlarda ilave personele ihtiyaç duyarken, beşte birinden fazlası %20’ye varan oranlarda daha fazla personele ihtiyaç duymakta ve şirketlerin yaklaşık %10’u %30’a varan oranlarda personel eksikliği yaşadıklarını belirtmektedir.

Sektör her zaman sözleşmeli temizlikte uluslararasılığa ve çeşitliliğe odaklanmıştır. Sadece uluslararası işgücünü çekerek önemli personel açığı orta ve uzun vadede çözülebilir. Bu doğrultuda, işverenlerin büyük çoğunluğu yurtdışından çalışan kabul etmeye açıktır.

Geri