Veri koruma

VERİ İŞLEME HAKKINDA NOTLAR

Bilgi gereksinimleri

Müşteriler ve ilgili taraflar için bilgilendirme yükümlülükleri
Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar için bilgi gereklilikleri
Başvuru sahipleri için bilgi gereklilikleri
Çalışanlar için bilgilendirme yükümlülükleri
Video konferanslar için bilgi yükümlülükleri

VERİ İŞLEME HAKKINDA NOTLAR

I. ONAY

Kullanıcı, Signite GmbH, Kiefernweg 3, 74321 Bietigheim-Bissingen’in eşleştirme uygulamasını kullanmak istemektedir. Bu amaçla, kayıt olmalı ve uygulamaları kullanırken kişisel verilerini, muhtemelen DS-GVO Madde 9 kapsamındaki verileri de sağlamalıdır.
Bunlar örn:
Soyadı, adı, doğumdaki adı, doğum tarihi ve yeri, uyruğu, adresi ve iletişim bilgileri, pasaport fotoğrafı, vize verilmesi için veriler (aile üyelerinin verileri dahil), sağlık özellikleri (bakım işinin yerine getirilmesi için), eğitim belgeleri, diller, iş sözleşmesi, dini bağlılık.
Verilerin sağlanması tamamen gönüllülük esasına dayanır, ancak bu verilerin sağlanmaması veya tam olarak sağlanmaması durumunda, kullanılabilirlik konusunda bazen önemli kısıtlamalar söz konusu olabilir. Sağlanan veriler, eşleştirme uygulamasında kullanıcının potansiyel işverenlerine de bildirilir. Ancak bu sadece kullanıcının süreç içerisinde kendi onayı ile yapılmaktadır. Kullanıcıların kişisel verileri, eşleştirme uygulaması süreci çerçevesinde, yani bizim tarafımızdan ve kullanıcının ilgili izni ile potansiyel işverenler tarafından işlenir. . Kullanım, yalnızca eşleştirme başvurusunun işlenmesi veya sözleşmenin yerine getirilmesi çerçevesinde işlem yapılması amacına yöneliktir. Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça (bu durumda bunu belirtiyoruz) veya kullanıcı buna izin vermedikçe veriler üçüncü taraflara aktarılmaz.
İşleme, veri koruma yasasının geçerli hükümlerine uygun olarak gerekli olduğu sürece ve ölçüde gerçekleştirilecektir.

KULLANICI BUNA AÇIKÇA RIZA GÖSTERIR.

II. İptal

Onay her zaman iptal edilebilir. İptal işlemi Signite GmbH’ye yapılmalıdır. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Signite GmbH, Kiefernweg 3, 74321 Bietigheim-Bissingen, e-posta: info@signite-experts.com.
İptalin alınmasının ardından, sözleşmenin yerine getirilmesi için bireysel kişisel veriler gerekli olmadıkça veya yasal standartlar (örneğin saklama yükümlülükleri) bizi buna zorlamadıkça, iptal uyarınca kullanıcının başka hiçbir verisi işlenmeyecektir.
İptalin alınmasından önceki dönem için verilerin kullanımının yasallığının iptalden etkilenmediğini açıkça belirtiriz.

III. Diğer tüm hususlarda, veri korumaya ilişkin genel notlardaki koşullar geçerlidir.