Zaštita podataka

NAPOMENE O OBRADI PODATAKA

Dodatne informacije

Obaveze informisanja kupaca i zainteresovanih lica
Obaveze informisanja za dobavljače i pružaoce usluga
Obaveze informisanja podnosilaca prijava
Obaveze informisanja zaposlenih
Zahtevi za informacije za video konferencije

NAPOMENE O OBRADI PODATAKA

I. PRISTAJEM

Korisnik želi da koristi odgovarajuću aplikaciju Signite GmbH, Kiefernveg 3, 74321 Bietigheim-Bissingen. U tu svrhu mora se registrovati i dostaviti lične podatke, eventualno i podatke u smislu čl. 9 DS-GVO, kada koristite aplikacije.

To su npr.:
Prezime, ime, ime rođenja, datum i mesto rođenja, nacionalnost, adresa i kontakt podaci, fotografije za pasoš, podaci za izdavanje vize (uključujući podatke o članovima porodice), zdravstvene karakteristike (za dokumente, obaveze poslovanja) , ugovor o radu, verska pripadnost.

Svako pružanje podataka je sasvim dobrovoljno – umereno, ako se ti podaci ne daju ili nisu u potpunosti dati, ponekad postoji značajna ograničenja upotrebe. Dostavljeni podaci su takođe poznati potencijalnim poslodavcima korisnika u odgovarajućoj aplikaciji. Međutim, ovo se radi samo uz sopstveno odobrenje korisnika u procesu. Lični podaci korisnika se obrađuju u okviru procesa usklađivanja aplikacija, odnosno od nas kao i potencijalnih poslova sa odgovarajućim izdanjem korisnika. Upotreba je isključena u skladu sa svrhom odgovarajućeg procesa prijave ili obrade u okviru ispunjenja ugovora. Podaci se ne prate trećim licima osim ako je to neophodno za ispunjenje ugovora (u slučaju da ukazujemo) ili ako korisnik na to pristane.

Obrada će se vršiti onoliko dugo koliko je to potrebno, u skladu sa važnim uredbama zakona o zaštiti podataka.

KORISNIK IZRIČITO PRISTAJE NA NAVEDENO.

II. Opoziv

Saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku. Poziv se upućuje na Signite GmbH. Kontakt podaci su sledeći:

Signite GmbH, Kiefernveg 3, 74321 Bietigheim-Bissingen, e-mail: info@signite-experts.com.

Po prijemu opoziva, nijedan dalji podatak korisnika neće se obrađivati u skladu sa opozivom, osim ako su pojedinačni lični podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili naši pravni standardi (npr. obaveza zadržavanja) na to primoravanje.

Jasno stavljamo saznanja da opoziv ne utiče na zakonitost korišćenja podataka za period pre prijema opoziva.

III. U svemu ostalom važne uslove iz opštih napomena o zaštiti podataka.