Signite online aplikacija

Fleksibilno, digitalno, fer – omogućavamo uspešno zapošljavanje u inostranstvu

Povezujemo poslodavce i kvalifikovane radnike

Pronađite odgovarajućeg radnika sa Signite-om i isprobajte aplikaciju, bez obaveza!

Bez papirologije, bez haosa u imejlovima

Ušteda vremena i troškova kroz jasno strukturirane, digitalizovane procese u online aplikaciji. Efikasana, sigurana i u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

Online upravljanje procesima

Aplikacija za povezivanje sadrži sve procese kroz koje kvalifikovani radnik i vi kao poslodavac morate da prođete na zajedničkom putu migracije radne snage. Gde je tačno budući zaposleni u procesu? Šta je urađeno, šta još nedostaje? To se brzo vidi i implementira u interakciji sa kvalifikovanim radnicima, nadležnima i nama.

Sam proces priznavnaja diplome može se započeti tek kada kvalifikovani radnik dobije ugovor o radu. Stoga je utoliko važnije da ga budući zaposleni dobije brzo. Dobro je da su svi potrebni podaci već uskladišteni u softveru i da se u daljem toku delimično automatski ugrađuju u potrebne dokumente kao što su punomoćja ili obrasci. Bez obzira na svu složenost, ovo čini proces razumljivim, efikasnim i sigurnim – sve dok se ne koordiniraju svi koraci za uspešan transfer i ništa više ne stoji na putu zapošljavanja.

Praćenje u realnom vremenu

Transparentnost

Icon

Ušteda vremena

Povećana efikasnost

Icon

Pouzdanost procesa

Standardizovan pristup

Icon

Svi učesnici na jednom mestu

Sigurno i transparentno

Icon

Zaštita podataka

U skladu sa GDPR-om

Icon