Blog

Signite Gürcistan’da faaliyete geçti

Signite Gürcistan’da faaliyete geçti

Bugün başlayan hemşirelere yönelik dil kurslarıyla Signite artık Gürcistan’dan Almanya’ya adil ve güvenli işgücü göçü de sunuyor. Almanya’ya coğrafi ve kültürel yakınlığının yanı sıra, Gürcistan’ı kalifiye işçi alımı için cazip bir menşe ülke haline getiren her şeyden önce nitelikli tıp uzmanlarıdır.

Kendi yönetimi ve yanında güçlü bir dil okulu ortağıyla, motive olmuş uzmanların Alman işverenlere giden bireysel yollarını bulmaları için en iyi koşullar mevcuttur. Herkese motivasyon ve son olarak da çok kolay olmayan Almanca dilini öğrenirken bol eğlence diliyor ve ilk başarılı iş görüşmelerini şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz!

Geri