Blog

Bolje plate: Povećanje plata za medicinsko osoblje u lokalnim bolnicama

Bolje plate: Povećanje plata za medicinsko osoblje u lokalnim bolnicama

Sindikati i državni pružaoci usluga postigli su dogovor: više od 2,6 miliona federalnih i lokalnih zaposlenih – uključujući medicinsko osoblje u opštinskim ustanovama – dobiće više novca od marta 2024. godine, kao i naknadnu zbog nflacije ove godine. Sve u svemu, zaposleni imaju koristi od povećanja plata i do 17 odsto. Ovo takođe utiče na svo medicinsko osoblje koje radi u lokalnim bolnicama i stoga je plaćeno prema tarifi.

  • Od marta 2024. godine primanja zaposlenih će se povećati za osnovni iznos od 200 evra plus 5,5 odsto.
  • Naknada za inflaciju pogađa sve one koji već duže vreme rade u Nemačkoj. Medicinsko osoblje dobiće ukupno 3.000 evra bez poreza i carina, dok će prvi deo biti isplaćen ove godine.
  • Rok važenja kolektivnog ugovora je 24 meseca, do kraja decembra 2024. godine.

Pročitajte sve vesti

Nazad