Blog

Vesti

24 Novembra, 2023

Zakon o imigraciji za Nemačku: izmene zapošljavanja i priznavanja diplome od marta 2024

Novi Zakon o imigraciji olakšaće kvalifikovanim radnicima (sa odgovarajućom stručnom spremom) i ljudima sa iskustvom u određenoj profesiji da emigriraju u Nemačku. Evo zakona koji će se primenjivati od marta 2024. Prebivalište za priznavanje strane stručne kvalifikacije/diplome Ubuduće, svako ko dođe u Nemačku imaće više mogućnosti da dobije priznanje diplome učešćem u kvalifikacionoj meri (period […]

Pročitaj više
22 Novembra, 2023

Signite od sada i u Gruziji

Sa obukama nemačkog jezika za medicinske sestre u Gruziji koji počinju danas, Signite sada takođe nudi sigurnu migraciju radne snage u Nemačku. Pored geografske i kulturne blizine Nemačkoj, pre svega kvalifikovani medicinski specijalisti čine Gruziju privlačnom zemljom za zapošljavanje kvalifikovanih radnika. Sa sopstvenim menadžmentom i snažnim partnerom u školi stranih jezika, stvoreni su najbolji uslovi […]

Pročitaj više
17 Novembra, 2023

Zakon o imigraciji za Nemačku: Prve promene na snazi

Novi Zakon o imigraciji olakšava migracije u Nemačku kvalifikovanim radnicima sa stručnom spremom i ljudima sa praktičnim znanjem u svojoj profesiji. Novi zakon se sastoji iz nekoliko delova za različite ciljne grupe, koji će se uvoditi postepeno. Prvi propisi stupili su na snagu u novembru 2023. godine. Dalji propisi i novine će uslediti sukcesivno tokom […]

Pročitaj više
2 Novembra, 2023

Povećanje plate za medicinsko osoblje koje radi na stacionarnoj nezi

Od 1. novembra u Nemačkoj se primenjuju više prosečne plate za one koji rade na dugotrajnoj stacionarnoj nezi. U proseku, po svim grupama zanimanja i bez obzira na radno iskustvo, satnica iznosi 20,77 evra. Širom Nemačke nove prosečne zarade po radnom satu ubuduće će biti 17,53 evra za medicinske sestre bez obuke. (povećanje oko 3% […]

Pročitaj više
27 Oktobra, 2023

Donje granice broja zaposlenih: Nove specifikacije za medicinsko osoblje u neurohirurgiji

Uredba o donjim granicama za medicinsko osoblje se još jednom proširuje kako bi uključila i medicinsko osoblje u neurohirurgiji. Od početka naredne godine, odnosno 2024. godine, u dnevnoj smeni važiće odnos devet pacijenata prema jednoj medicinskoj sestri, a u noćnoj 18 prema jednoj. Ovi odnosi imaju za cilj da obezbede neophodan kvalitet nege, a time […]

Pročitaj više
27 Oktobra, 2023

Nemačka: medicinsko osoblje dobija više ovlašćenja

Nemački savezni ministar zdravlja Karl Lauterbah najavio je da će medicinske sestre dobiti veća ovlašćenja u radu. Cilj je da ubuduće budu u mogućnosti da rade više od onoga što im je sada dozvoljeno samo pod medicinskim nadzorom. Ovo je dugo bio centralni zahtev medicinskih sestara u Nemačkoj. Na kraju krajeva, one su veoma dobro […]

Pročitaj više
27 Oktobra, 2023

Nove mogućnosti preko Signite-a: više profesija, više sektora, više mogućnosti za sve

Unapredili smo svoje poslovanje i ponudu preko website-a Signite. U budućnosti, Signite će ponuditi više profila za druge sektore, pored već poznatog plasmana medicinskih stručnjaka iz zemalja van EU za nemačku zdravstvenu industriju. Novi Zakon o imigraciji, koji će postepeno stupiti na snagu u narednim mesecima, nudi mnogo više mogućnosti za migraciju radne snage. U […]

Pročitaj više
15 Augusta, 2023

Pojednostavljena procedura zapošljavanja stranih medicinskih sestara

Pojedinačne pokrajine u Nemačkoj se sve više međusobno nadmeću za najbolje strane radnike. Pokrajinska vlada Donje Saksonije želi da ovog meseca predstavi paket mera za podršku staračkim domovima. Ovo uključuje program za privlačenje medicinskog osoblja. Strane diplome bi trebalo lakše priznati/nostrifikovati u ovom kontekstu u budućnosti. U Bavarskoj, tamošnja pokrajinska vlada je u međuvremenu pozitivno […]

Pročitaj više
1 Jula, 2023

Članak u Times-u o Signite-u u Indiji: Ponuda za medicinske sestre

U Tajmsu Indije objavljen je duži članak o partnerstvu Studi Feeds i Signite-a.  Ponuda je namenjena indijskom medicinskom osoblju i opisuje siguran, pošten put do atraktivnih poslova kod naših poslodavaca u Nemačkoj. Možete pročitati članku i pogledati YouTube video snimak ovde.

Pročitaj više
22 Juna, 2023

Nemačkoj će biti potrebno još 130.000 radnika u sektoru nege do 2035. godine

Buduća potreba za kvalifikovanim radnicima u gerijatrijskoj nezi analizirana je u studiji i rezultati su sada objavljeni. Do 2035. godine, u Nemačkoj će biti potrebno više od 130.000 dodatnih medicinskih sestara sa punim radnim vremenom. Već 2025. predviđa se nedostatak od skoro 60.000 medicinskih sestara, posebno u staračkim domovima i ambulantnoj nezi. Glavni razlog je to […]

Pročitaj više