Blog

Tvoja šansa: Velika potražnja za fizioterapeutima u Nemačkoj

Tvoja šansa: Velika potražnja za fizioterapeutima u Nemačkoj

Ako ste odlučili da radite kao fizioterapeut, želite aktivno da pomažete ljudima kako bi mogli da žive svoj život bez bolova i nelagodnosti. To donosi zadovoljstvo i jedan je od osnovnih razloga za izbor ovog zanimanja.

Trenutno postoji velika potreba za fizioterapeutima širom Nemačke, a biće sve veća potreba za njima u budućnosti. Ovo fizioterapeutima koji žive i rade u inostranstvu daje odličnu priliku da ostvare karijeru u potpuno novom okruženju. Uslovi za rad su dobri. Postoji širok spektar kurseva za profesionalni razvoj. Pored toga, čak i ako dolazite iz inostranstva, nakon nekog vremena možete započeti privatnu praksu.

Fizioterapeut u Nemačkoj možete postati ako završite trogodišnji, takozvani dualni program obuke. Dual znači da se praktični deo obuke odvija u ustanovi, kao što je ordinacija, bolnica ili rehabilitaciona klinika. To znači da od samog početka naučite šta je važno u stvarnom radnom životu. Teoriju, odnosno svo osnovno znanje, ugrađeno u praktične delove, naučite u stručnoj školi.

Ako već radite kao fizioterapeut u inostranstvu, vaša stručna kvalifikacija mora biti priznata u Nemačkoj. Ovo se poredi sa zahtevima koji se postavljaju pred nemačke fizioterapeutske pripravnike. Drugim rečima: ono što dokažete na završnom ispitu u Nemačkoj u teoriji i praksi, morate biti sposobni da uradite. Pored toga, neophodan je dokaz nemačkog jezika na nivou B2.

Nakon položenog takozvanog specijalističkog ispita ili završenog kursa adaptacije, radićete u ambulantama sa malim timovima, u bolnicama, rehabilitacionim klinikama, staračkim domovima ili drugim ustanovama.

U Signite-u vam pomažemo da sledite ovaj put i uspešno nastavite svoju profesionalnu karijeru kao fizioterapeut u Nemačkoj.

Registrujte se besplatno ODMAH!

Nazad