Blog

Signite u Egiptu!

Signite u Egiptu!

Ovih dana želimo dobrodošlicu novoj zemlji u naš Signite tim. Signite pokreće svoju besplatnu uslugu povezivanja medicinskih radnika iz Egipta sa nemačkim poslodavcima. Zajedno sa MIG akademijom, jednom od najvažnijih škola nemačkog jezika u Egiptu sa lokacijama u Kairu i Aleksandriji, želimo da omogućimo medicinskom osoblju voljnom da bezbedno i sigurno migrira u Nemačku.

U nizu informativnih događaja, zajedno sa našim egipatskim kolegama, objasnićemo načine priznanja diplome i rada u Nemačkoj i dati savete na licu mesta. I još bolje: MIG akademija može pripremiti i zvanično testirati naše buduće kandidate za ključne ispite iz jezika u ime OSD-a.

Nova zemlja iz koje dolaze medicinski radnici nudi našim poslodavcima još jednu priliku da ojačaju sopstvene timove stručnim i visoko motivisanim osobljem. Radujemo se uspešnoj saradnji!

Nazad