Blog

Za nemačke bolnice: Postavljeni donji limiti u broju medicinskih sestara po odeljenjima

Za nemačke bolnice: Postavljeni donji limiti u broju medicinskih sestara po odeljenjima

U Nemačkoj već neko vreme je na snazi takozvani minimalni nivo osoblja za medicinske sestre u bolnicama za intenzivno lečenje. Na ovaj način zakonodavac želi da obezbedi da uvek ima dovoljno specijalista na odeljenjima gde je posebno važna dobra briga o pacijentima od strane medicinskog osoblja.

Ove donje granice su obavezne za bolnice i odnose se, na primer, na intenzivnu medicinu i pedijatrijsku intenzivnu medicinu, opštu hirurgiju i hirurgiju traume, internu medicinu i kardiologiju, hirurgiju srca ili neurologiju. U odeljenju intenzivne nege, na primer, na 2,5 pacijenata mora da brine jedan specijalista tokom dana i 3,5 specijalista u noćnoj smeni.

Ovaj broj je sada potrebno proširiti. Ubuduće će ovakvi odgovarajući zahtevi primenjivati i u medicini uha, nosa i grla, reumatologiji i urologiji. Ovo bi onda pokrivalo 90% svih bolničkih slučajeva u Nemačkoj prema zakonskim zahtevima.

Cela stvar takođe otvara mogućnosti za sve koji dolaze iz inostranstva koji bi želeli da rade u bolnici u Nemačkoj – i dobri uslovi za rad, na kraju krajeva, morate da brinete o manjem broju pacijenata i samim tim imate više vremena za svakog pojedinca.

Nazad