Blog

Zakon o imigraciji za Nemačku: izmene regulative Zapadnog Balkana od juna 2024. i kartica mogućnosti

Zakon o imigraciji za Nemačku: izmene regulative Zapadnog Balkana od juna 2024. i kartica mogućnosti

Novi Zakon o imigraciji olakšaće ljudima koji traže posao i ljudima sa Zapadnog Balkana da emigriraju u Nemačku. U ovom trećem i završnom delu razmatramo zakone koji će se primenjivati od juna 2024. godine.

Uvođenje kartice mogućnosti za traženje posla

Kartica mogućnosti biće uvedena za boravak u potrazi za poslom. Postoje dva načina da se ovo dobije:
1. Državljani trećih zemalja koji mogu dokazati da je njihova strana kvalifikacija (diploma) u potpunosti ekvivalentna i da se stoga smatraju „kvalifikovanim radnicima“ u skladu sa članom 18 (3) AufenthG mogu dobiti karticu mogućnosti bez ikakvih drugih posebnih uslova.
2. svi ostali moraju da prilože dokaz o stranoj univerzitetskoj diplomi, stručnoj kvalifikaciji u trajanju od najmanje dve godine (priznatoj od strane države u zemlji školovanja) ili stručnoj kvalifikaciji koju je izdala nemačka Privredna komora u inostranstvu. Pored toga, potrebno je ili osnovno poznavanje nemačkog (nivo A1 CEFR) ili engleskog jezika (nivo B2 CEFR).

Ako su ovi uslovi ispunjeni, možete sakupiti različite poene kroz priznavanje kvalifikacija u Nemačkoj, poznavanje jezika, profesionalno iskustvo, godine starosti i povezanost sa Nemačkom, kao i mogućnost spajanja porodice. Najmanje šest poena mora biti postignuto da biste dobili Chancenkarte.

Chancenkarte se izdaje na najviše godinu dana, ako ste u mogućnosti da obezbedite sredstva za život za ovaj period. Tokom vašeg boravka u Nemačkoj, imate mogućnost probnog rada ili honorarnog rada u trajanju od 20 sati nedeljno. Ako nakon toga niste u mogućnosti da steknete drugo radno mesto, ali i dalje imate ponudu za kvalifikovano zaposlenje, Chancenkarte se može produžiti za još dve godine.

Regulativa za Zapadni Balkan

Regulativa za Zapadni Balkan nudi ljudima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije pristup tržištu rada u Nemačkoj za bilo koju vrstu zapošljavanja u neregulisanim profesijama. Ova uredba je zapravo bila vremenski ograničena do kraja 2023. godine, ali se sada ukida. To znači da više nema vremenskog ograničenja.

Od juna 2024. godine kvota će biti 50.000 odobrenja godišnje od Federalnog zavoda za zapošljavanje. Štaviše, ukinuće će se uobičajeni postupak lutrije za vize, a time i velika neizvesnost. To će biti zamenjeno jednostavnijom procedurom: ako poslodavac unapred podnese zahtev za odobrenje, odgovarajuća viza se tada može pokrenuti normalno, ali bez postupka lutrije.

Nazad