Otkrij sve mogućnosti.

Pridruži se Signite putovanju i izaberi svoj put do Nemačke. 100% fleksibilno! 100% samostalno!

Isprobaj aplikaciju za povezivanje!

Registruj se besplatno i pronađi poslodavca koji ti odgovara.

Signite. Potpuno drugačija agencija.

Imaš kontrolu u svojim rukama, bez pritiska, bez odugovlačenja.

Uslovi: Ko se u Nemačkoj smatra kvalifikovanim radnikom?

Nemački zakon o imigraciji nudi mnoge mogućnosti kvalifikovanim radnicima da žive i rade u Nemačkoj.

Zbog toga je potrebno da imate zvaničnu stručnu kvalifikaciju (diplomu/sertifikat) iz vaše matične zemlje i da je ona priznata u Nemačkoj od strane nadležnog organa za priznavanje. Nažalost, bez profesionalnog priznanja nemate mogućnosti da radite kao kvalifikovani radnik u Nemačkoj i da tamo stalno živite.

Pod određenim uslovima, zvanja pomoćnika bi mogla da imaju šansu za profesionalno priznanje. Ovo se takođe odnosi na neke dvogodišnje programe stručnog osposobljavanja. Ove mogućnosti zavise od tačne profesije i zemlje porekla.

Koliko dobro morate da govorite nemački jezik u velikoj meri zavisi od vašeg posla i želja vašeg budućeg poslodavca. Rado ćemo vas posavetovati i dati dodatne informacije.

Priznavanje diplome u Nemačkoj: kako to funkcioniše?

Bez formalnog priznavanja Vaše diplome, nije moguće dugoročno raditi, a time i živeti u Nemačkoj.

Koja nemačka institucija je zadužena za obradu Vaše dokuemtnacije zavisi od Vaše profesije i lokacije Vašeg budućeg poslodavca. Međutim, sama procedura je slična. Morate dostaviti svoj sertifikat ili diplomu (srednje škole ili fakulteta) zajedno sa ostalim dokumentima i formularom za prijavu. Onda morate čekati, ponekad i dugo, dok ne dobijete odluku koja pokazuje da li postoje razlike (deficiti) u odnosu na nemačku struku (= referenca).

Po dolasku kod nemačkog poslodavca, često morate da naučite šta Vam nedostaje sa nemačke tačke gledišta u svojevrsnoj praksi. Ovo može potrajati nekoliko nedelja, ponekad čak i nekoliko meseci. U slučaju takozvanih regulisanih profesija (primer: medicinska sestra/tehničar), po želji možete polagati „test znanja“ umesto takvog „kursa prilagođavanja“.

Uslovi

Nivo obrazovanja

Nivo jezika

Priznavnaje diplome

Priznata diploma

Pomoćno osoblje

Uslovi

Nivo obrazovanja

Nivo jezika

Priznavnaje diplome

Priznata diploma

Srednje obrazovanje

Uslovi

Nivo obrazovanja

Nivo jezika

Priznavnaje diplome

Priznata diploma

Akademske profesije

Uslovi

Nivo obrazovanja

Nivo jezika

Priznavnaje diplome

Priznata diploma

IT-profesije

only valid for citizens
from Western Balkans

Imajte na umu da morate imati formalno priznanje (diplomu) za uspešnu migraciju! (osim osoba sa Zapadnog Balkana)

Signite-ov vodič

Pronađite put do Nemačke sa nama

Želite li da živite i radite u Nemačkoj? Postoje razne mogućnosti. Odlučujući faktor je ono što imate (završenu školu ili stručnu kvalifikaciju) i šta želite da postanete.
Naš online vodič će vam pomoći da razjasnite prve korake. Nakon toga ćemo vas rado preuzeti i posavetovati pojedinačno!

    Path-Identifier RS

    Poslodavci širom Nemačke

    Želiš li da živiš u velikom gradu ili si više za prirodu i mir na selu? Rad u bolnici ili domu za negu? Naša mreža poslodavaca pokriva celu Nemačku. Svakako imamo i pravu ponudu za tebe.