Blog

Nurses in intensive care need special skills for operations

3+1 modeli: yoğun bakım hemşireliğinde kısaltılmış ileri eğitim

Almanya’da yoğun bakım alanında çalışmak istiyorsanız, resmi olarak “yoğun bakım uzmanı” unvanını almak ve çalışmanıza izin verilmesi için özel bir ileri eğitim kursunu tamamlamanız gerekir. Bir sorun var: bu eğitim ve öğretim 5,5 yıl sürüyor, yani uzun. Aynı zamanda yoğun bakım hemşirelerine olan talep de çok yüksek. Birçok hastanede tam da bu uzmanlar eksik.

Ekim ayından itibaren Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Tübingen ve Ulm’daki Baden-Württemberg üniversite hastanelerinde, daha hızlı ileri eğitim ve dolayısıyla yoğun bakımda daha hızlı personel görevlendirilmesini sağlamayı amaçlayan model projeler başlatılacak.

Deneme, temel ve ileri eğitimin 5,5 yıl yerine sadece 4 yıl sürmesini öngörüyor.

3+1 modeli” olarak adlandırılan bu model, yukarıda bahsi geçen üniversite hastanelerinde genel hemşire eğitiminin hemen ardından yoğun bakım ünitesinde çalışmak üzere ileri eğitim alınmasını öngörmektedir. Bu deneme başarılı olursa, model muhtemelen diğer Alman eyaletleri ve oradaki hastaneler tarafından da benimsenecektir.

Geri