Blog

Nurses in intensive care need special skills for operations

3+1 model: skraćeno vreme usavršavanja u oblasti intenzivne nege

Ako želite da radite na odeljenju intenzivne nege u Nemačkoj, morate da završite poseban kurs daljeg usavršavanja da biste tada dobili zvaničnu titulu „specijalista intenzivne nege“ i dobili dozvolu da radite. Jedan problem: ovo obrazovanje i obuka traje 5,5 godina, dakle dugo. Istovremeno, potražnja za medicinskim sestrama intenzivne nege je veoma velika. Mnogim bolnicama nedostaju upravo ovi specijalisti.

Od oktobra u univerzitetskim bolnicama Baden-Virtemberg u Frajburgu, Hajdelbergu, Manhajmu, Tibingenu i Ulmu biće pokrenuti model projekti koji imaju za cilj da omoguće bržu dalju obuku, a time i brže raspoređivanje osoblja na intenzivnoj nezi.

Pilot program predviđa osnovnu i naprednu obuku u trajanju od samo 4 godine umesto 5,5. godina.

Takozvani „3+1 model“ predviđa da se neposredno nakon opšteg školovanja za medicinske sestre u gore navedenim univerzitetskim bolnicama može odvijati dalje usavršavanje za rad u jedinici intenzivne nege. Ako ovaj pilot program bude uspešan, model će verovatno usvojiti i druge nemačke pokrajine i tamošnje bolnice.

Nazad