Blog

Alman göçmen toplumunda birlikte büyümek

Alman göçmen toplumunda birlikte büyümek

Bertelsmann Stiftung‘un 29 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan araştırması katılım, bağlılık ve aidiyet konularını ele almakta ve göçmen kökenli olan ve olmayan insanların Alman göç toplumunda birlikte yaşamayı nasıl algıladıklarına dair ilginç bilgiler sunmaktadır.

Hem göçmen kökenli hem de göçmen kökenli olmayan katılımcıların yüzde 70’inden fazlası, Almanya’daki yaşamlarından genel olarak memnun olduklarını söylüyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 80’i Almanya’da kendilerini rahat ve ülkeye bağlı hissediyor. Araştırmada özellikle gençlerin göçle ilgili çeşitliliğe yaşlılardan daha açık olduğu görülüyor. Onlar zaten çeşitlilikle büyüdüler ve bunu normallik olarak görüyorlar. Bu da göç toplumunda birlikte yaşamanın gelecekte giderek daha doğal hale geleceği yorumunu akla getiriyor.

Katılımcıların yaşam memnuniyeti prensipte yüksek olmakla birlikte, Almanya’da göçmen kökenli insanların katılım olanaklarının hala daha zayıf olduğuna dair işaretler de bulunmaktadır. Katılımcılar bazen kendilerini topluma ait hissetmediklerini ve uygun bir ev ya da uygun bir iş bulmanın onlar için daha zor olduğunu daha sık ifade etmişlerdir. Göçmen kökenli olan ve olmayan insanların neredeyse yüzde 80’i, Almanya’ya ait olmanın öncelikle bir kişinin Almanya’da uzun süre yaşamış olmasına, dili konuşmasına ve topluma katkıda bulunmasına bağlı olduğu konusunda hemfikir.

Dolayısıyla araştırmanın sonuçları, Alman toplumunun ayrımcılık konusunda daha da bilinçlendirilmesi ve Almanya’da farklılıkların bir arada yaşamasını daha da iyileştirmek için özellikle barınma, çalışma ve eğitim alanlarında ayrımcılık karşıtı politikaların daha da yoğunlaştırılması gerektiğini göstermektedir.

Geri