Blog

Lack of skilled staff at emergency departments of German hospitals.

Alman hastaneleri: acil servislerin %99’unda personel açığı var

Alman Disiplinlerarası Acil ve Akut Tıp Derneği DGINA Temmuz 2022’de bir anket düzenlemişti. Şimdi çarpıcı sonuç ortaya çıktı.

Anket şunu gösterdi:

  • Evlerin yüzde 86’sında normal yatan hasta yatağı sıkıntısı vardı,
  • yoğun bakım yataklarının yüzde 54’ünde ve
  • Ara bakım yataklarının (IMC) yüzde 48’inde.

Bunun başlıca nedenleri şunlardır: Personel ve yatak sıkıntısı ve aşırı kalabalık.

Acil servis aşırı kalabalık

Katılımcı hastanelerin üçte ikisi, anketin yapıldığı gün “acil serviste tehlikeli bir aşırı kalabalık” olduğunu, çünkü hastaların daha ileri tedavi için bir servise nakledilemediğini belirtmiştir. Aynı zamanda, kapasite tükenmesine rağmen ambulans hizmeti yoluyla sürekli yeni hasta akını olmuştur.

Acil servislerde personel sıkıntısı

Durum şu anda yüksek hastalık oranı nedeniyle daha da kötüleşiyor: daha önce olduğu gibi, birçok doktor ve hemşire Korona nedeniyle devamsızlık yapıyor ve büyük çoğunluğunda önemli bir semptom olmasa bile, meslektaşları karantina nedeniyle onları kaçırıyor. Ancak birçok acil kliniğinin uzun vadede yerel ekipleri güçlendirmek ve gelecekte bu tür darboğazları önlemek için hemşire aradığı da bir gerçek.

Geri