Blog

Minim salary of nurses in Germany

Bakım için asgari ücret: Bakım çalışanları için 1 Nisan’dan itibaren daha fazla para

1 Nisan itibariyle asgari hemşirelik ücretleri bir miktar artmıştır. Vasıfsız hemşire yardımcıları artık saat başına 12.00 avro yerine 12.55 avro asgari ücret almaktadır. Kalifiye asistanlar artık 13.20 avro (daha önce 12.50 avro) asgari ücret almaktadır. Vasıflı bakım personeli daha önce olduğu gibi 15.00 avro yerine artık asgari 15.40 avro almaktadır.

Asgari hemşirelik ücretleri, ilgili tüm taraflar için planlama güvenliği ve güvenilirliği sağlamaktadır.

Silindi: Asgari hemşirelik ücretindeki artış Hemşirelik Komisyonu’nun kararlarına dayanmaktadır. Bu komisyon Almanya’da Kasım 2019’dan bu yana varlığını sürdürmektedir ve bakım sektöründeki işveren ve çalışanların temsilcileri olan sekiz kişiden oluşmaktadır.

Silindi: 2023 yılı sonuna kadar yaşlı bakım sektöründe çalışanların asgari ücretleri üç aşamada 14,15, 15,25 ve 18,25 avroya yükselecektir. Bir sonraki artış bu yıl 1 Eylül’de gerçekleşecek.

Geri