Blog

Bavyera: Yabancı hemşirelik uzmanları için “Hızlı Şerit”

Bavyera: Yabancı hemşirelik uzmanları için “Hızlı Şerit”

Yabancı hemşirelerin gelecekte Bavyera’da daha hızlı çalışmasına izin verilecek. Bu, vize ve mesleki denklik prosedürlerini birbirine bağlayan ve böylece hızlandıran bir “hızlı şerit” için üç ayaklı bir strateji ile gerçekleştirilecektir.

Kilometre taşlarından biri, Bavyera genelinde tek tip, standartlaştırılmış, dijitalleştirilmiş ve hızlı bir prosedürün temelini oluşturan denklik prosedürünün 1 Temmuz 2023 tarihinde Hemşirelik Eyalet Ofisi’nde merkezileştirilmesidir. Şimdiye kadar bundan yedi bölge hükümeti sorumluydu.

Özellikle meslek yasasından sorumlu Sağlık ve Bakım Bakanlığı, ikamet yasasından sorumlu İçişleri Bakanlığı ve yabancı mesleki yeterliliklerin tanınmasını koordine etmekten sorumlu Çalışma Bakanlığı, departmanlar arasında daha yakın bir şekilde birlikte çalışacak.

Merkezileştirme kesinlikle mantıklı ve gecikmiş bir adım. Aksi takdirde, hemşirelik personelinin gerçekten hızlı bir yola girip girmeyeceğini görmemiz gerekecek. Öyle umuyoruz… Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Geri