Blog

Bavarska: „Fast Lane“ za strane medicinske sestre

Bavarska: „Fast Lane“ za strane medicinske sestre

Stranim medicinskim sestrama bi ubuduće trebalo omogućiti brži rad u Bavarskoj. Ovo bi trebalo da uspe sa strategijom od tri stuba za „brzu traku“ koja se isprepliće i time ubrzava procedure za vizu i profesionalno priznavanje.

Prekretnica je centralizacija postupka priznavanja u Državnoj kancelariji za sestrinstvo 1. jula 2023. Ovo je osnova za jednoobraznu, standardizovanu, digitalizovanu i brzu obradu širom Bavarske. Do sada je za to bilo odgovorno sedam okružnih vlada.

Konkretno, treba da rade Ministarstvo zdravlja i zaštite koje je nadležno za stručno pravo, Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je nadležno za zakon o prebivalištu i Ministarstvo rada koje je nadležno za koordinaciju priznavanja stranih stručnih kvalifikacija. bliže međusobno po odeljenjima.

Centralizacija svakako ima smisla i korak je koji je odavno zakasnio. U suprotnom, moraće da se vidi da li će sestre zaista biti na brzoj traci. Može se nadati… Obaveštavaćemo vas.

Nazad