Blog

Maaş: Uzun süreli bakım sektöründe artan ücretler

Maaş: Uzun süreli bakım sektöründe artan ücretler

1 Kasım’dan bu yana Almanya’da yatılı uzun süreli bakım hizmetlerinde çalışanlar için daha yüksek ortalama ücretler uygulanmaktadır. Tüm meslek gruplarında ve mesleki deneyime bakılmaksızın ortalama olarak saatlik ücretler 20.77 Euro’dur.

Almanya genelinde, eğitim almamış bakım asistanları için çalışma saati başına yeni ortalama ücret gelecekte 17,53 avro olacaktır. (2022’ye kıyasla yaklaşık %3 artış).

Hemşire asistanları, yani en az bir yıl eğitim almış asistanlar ise 19,53 avro (%2,5’in üzerinde bir artışla) alacaktır.

Nitelikli bakım personeli için yeni ortalama ücret 23,75 avrodur (artı %1,6’nın biraz altında).

GKV-Spitzenverband tarafından yapılan bu ortalama ücret hesaplaması, toplu sözleşmeler kapsamındaki veya kilise kurumları tarafından ödenen ücretleri de içermektedir. Bu da 2022 yılında toplu sözleşmeli ücret uygulamasına geçilmesinin olumlu bir etki yarattığını ve bakım çalışanlarının yaptıkları iş için giderek daha iyi ve adil bir ücret aldıklarını göstermektedir. Bu, yurtdışından gelen, başlangıçta daha az kazanabilen ancak gelecekteki olanaklarını bilen herkes için iyi bir perspektiftir.

Geri