Blog

Nitelikli işgücü raporu: Süregelen işgücü açığı Alman ekonomisini tehdit ediyor

Nitelikli işgücü raporu: Süregelen işgücü açığı Alman ekonomisini tehdit ediyor

Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nın (DIHK) son Nitelikli İşgücü Raporu’na göre, Alman şirketlerinin yüzde 80’inden fazlası işgücü kıtlığı nedeniyle ekonomik gelişimleri açısından olumsuz sonuçlardan korkuyor. İşgücü sıkıntısı şimdiden şirketlerin %40’ını hizmet yelpazelerini daraltmaya zorlarken, diğerleri siparişlerini kaybediyor, çalışma saatlerini kısaltmak zorunda kalıyor ya da müşterileri randevu için bekletiyor.

Rapor için DIHK çeşitli sektörlerden yaklaşık 22.000 şirkete görüşlerini sordu. Veriler, işgücü piyasasındaki durumun Almanya’yı bir iş merkezi olarak giderek daha fazla tehdit eder hale geldiğini gösteriyor. Bilim insanları buna karşı önlem olarak eğitim ve ileri eğitimin yoğunlaştırılmasının yanı sıra yaşlı işçiler için daha uzun çalışma saatleri, imalat sanayinde daha fazla otomasyon ve AB üyesi olmayan ülkelerden kalifiye işgücü göçünün teşvik edilmesini öneriyor.

Çalışma vizelerine ilişkin yeni yasal düzenlemeler sayesinde, gelecekte Almanya’da yaşamak ve çalışmak için çok daha fazla ve daha iyi fırsatlar olacaktır – örneğin elektrikçiler, profesyonel kamyon sürücüleri, makine operatörleri, mühendisler, BT uzmanları ve servis personeli için.

Geri