Blog

German parliament votes for corona bonuses for nurses

Bundestag usvojio zakon o bonusu za medicinske sestre/tehničare

Dobre vesti: nemački parlament, poznat kao Bundestag, usvojio je 19. maja zakon o isplati bonusa medicinskom osoblju u bolnicama i ustanovama za negu. Reč je o po 500 miliona evra, koji će biti stavljeni na raspolaganje bolnicama i ustanovama za negu. Oni će zatim biti isplaćeni medicinskom osoblju. Ova sredstva i samim tim bonus treba da dobiju:

Bolnice koje su 2021. morale da leče posebno veliki broj pacijenata zaraženih korona virusom SARS-CoV-2 kojima je bila potrebna ventilacija. Bolnice će isplatiti bonuse medicinskim sestrama koje pružaju direktnu negu pacijenatima na odeljenjima na kojima su nepokretni pacijenti, kao i radnicima na odeljenjima intenzivne nege koji tu rade više od šest meseci. Specijalisti intenzivne nege dobijaju 1,5 puta veći bonus u poređenju sa redovnim specijalistima.

U sektorima domova za negu starih ili dugotrajne nege, određeni poslodavci su obavezni da svojim negovateljima plate u drugoj polovini 2022. godine, bonus za negu za posebne usluge i terete u ovoj pandemiji.

Svi zaposleni koji su u takvoj ustanovi za dugotrajnu negu radili najmanje tri meseca u periodu od novembra 2020. do 30. juna 2022. godine, a koji su i dalje zaposleni i rade 30. juna 2022. godine, dobiće bonus bez poreza i socijalnog osiguranja. (skalirano prema blizini nege, kvalifikacijama, obimu).

Zaposleni sa punim radnim vremenom u neposrednoj nezi i nezi dobiće najveći bonus do 550 evra.

Nazad