Blog

Nedostatak osoblja u nemačkim domovima za negu starih: zastupnici prava pacijenata i udruženja medicinskih sestara alarmiraju

Nedostatak osoblja u nemačkim domovima za negu starih: zastupnici prava pacijenata i udruženja medicinskih sestara alarmiraju

Zastupnici prava pacijenata i udruženja medicinskih sestara u Nemačkoj izrazili su zabrinutost zbog sve većeg nedostatka osoblja u staračkim domovima.

Kristin Vogler, predsednica Nemačkog saveta za medicinske sestre, naglasila je: „Na mnogim mestima medicinska nega u Nemačkoj više nije zagarantovana.  Samo u dugotrajnoj stacionarnoj nezi nedostaje oko 115.000 profesionalnih negovatelja sa punim radnim vremenom. Istovremeno, broj ljudi kojima je potrebna nega u Nemačkoj nastavlja da raste, što dodatno pogoršava situaciju.

Moramo ulagati u obrazovanje i strukture, poboljšati uslove rada i smanjiti digitalizaciju i birokratiju. U isto vreme, moramo da nastavimo da se oslanjamo na strane radnike za brigu o zdravlju. Rad u gerijatrijskoj nezi je u nedavnoj prošlosti postao veoma atraktivan zbog naglog povećanja plata. Ovo stvara atraktivne mogućnosti za svakoga ko želi da započne posao kao priznati specijalista u Nemačkoj iz inostranstva. Drago nam je što te podržavamo!

Pročitaj još: Influenser Rašid Hamid pokazuje koliko profesija medicinskih sestara može biti lepa

Nazad