Blog

Nemačka: medicinsko osoblje dobija više ovlašćenja

Nemačka: medicinsko osoblje dobija više ovlašćenja

Nemački savezni ministar zdravlja Karl Lauterbah najavio je da će medicinske sestre dobiti veća ovlašćenja u radu. Cilj je da ubuduće budu u mogućnosti da rade više od onoga što im je sada dozvoljeno samo pod medicinskim nadzorom.

Ovo je dugo bio centralni zahtev medicinskih sestara u Nemačkoj. Na kraju krajeva, one su veoma dobro obučene, ali često ne mogu da iskoriste svoju stručnost. To ima veze sa činjenicom da su u nemačkom sistemu rada lekari od velikog značaja i mnoge stvari mogu samo oni da urade.

Sa „Zakonom o kompetencijama medicinskih sestara“ profesija bi u budućnosti trebalo da postane mnogo privlačnija. Tiče se, na primer, tema kao što su nega rana, prepisivanje materijala za zavoje ili savetovanje pacijenata sa dijabetesom o njihovim navikama u ishrani ili promenama insulina. Novi zakon bi trebalo da stupi na snagu već sledeće godine.

Nazad