Blog

Medicinske sestre/tehničari dobijaju više samostalnosti u radu

Medicinske sestre/tehničari dobijaju više samostalnosti u radu

U budućnosti će medicinskim sestrama biti dato više samostalnosti u nezi pacijenata.

Ono što je već deo svakodnevnog života u drugim zemljama sada postaje sve češće i u Nemačkoj. Ubuduće će kvalifikovane medicinske sestre moći samostalno i na sopstvenu odgovornost da brinu o pacijentima ako, na primer, imaju dijabetes ili demenciju. Ovo ima za cilj jačanje sestrinske nege i predstavlja raskid sa tradicionalnom podelom rada između lekara i medicinskih sestara.

Od početka naredne godine, dakle, u svakoj pokrajini treba da se sprovede najmanje jedno ispitivanje u trajanju od najviše četiri godine, u kojem će sestrinski stručnjaci obavljati aktivnosti iz oblasti medicine koje su ranije bile rezervisane za lekare. U oblasti dijabetes melitusa i hroničnih rana, na primer, ovo će omogućiti uzimanje uzoraka krvi, briseva rana, procenu laboratorijskih vrednosti i izvođenje, iniciranje i preporuku odgovarajućih mera bez prethodne konsultacije sa lekarom. U oblasti demencije, na primer, naknadni recept za radnu terapiju za psihofunkcionalni tretman za dalju stabilizaciju i poboljšanje u oblasti orijentacije, dnevnog strukturiranja i sprovođenja dnevnih rutina može se samostalno pokrenuti.

Cilj svega je jačanje kompetentnosti medicinskog osoblja i na taj način rasteretiti lekare, a posebno u nezi hroničnih bolesnika, koji doživljavaju veći kontinuitet u a samim tim i poboljšanje lečenja.

Nazad