Blog

Hemşirelik uzmanları tıbbi faaliyetleri devralıyor

Hemşirelik uzmanları tıbbi faaliyetleri devralıyor

Gelecekte hemşirelik uzmanlarına hasta bakımı konusunda daha fazla yetki verilecektir.

Diğer ülkelerde zaten günlük yaşamın bir parçası olan bu durum artık Almanya’da da daha yaygın hale geliyor. Gelecekte kalifiye hemşireler, örneğin diyabet ya da demans hastalarına daha bağımsız ve kendi sorumlulukları altında bakabilecekler. Bu, hemşirelik bakımını güçlendirmeyi amaçlıyor ve doktorlar ile hemşireler arasındaki geleneksel iş bölümünden bir kopuşu temsil ediyor.

Bu nedenle önümüzdeki yılın başından itibaren her federal eyalette en az bir deneme en fazla dört yıl süreyle gerçekleştirilecek ve hemşirelik uzmanları tıp alanında daha önce doktorlar için ayrılmış olan faaliyetleri yürütecektir. Örneğin diabetes mellitus ve kronik yaralar alanında bu sayede kan örnekleri alınabilecek, yaralar temizlenebilecek, laboratuar değerleri değerlendirilebilecek ve doktora danışmadan uygun önlemler alınabilecek, başlatılabilecek ve önerilebilecektir. Demans alanında, örneğin, oryantasyon, günlük yapılandırma ve günlük rutinlerin uygulanması alanında daha fazla stabilizasyon ve iyileştirme için psiko-fonksiyonel tedavi için ergoterapi için bir takip reçetesi, model projeler çerçevesinde bağımsız olarak başlatılabilir.

Tüm bunların amacı, hemşirelik personelinin bakım yetkinliğini güçlendirmek ve böylece özellikle tedavide daha fazla süreklilik ve dolayısıyla iyileşme yaşayan kronik hastaların yararına doktorları rahatlatmaktır.

Geri