Blog

Nemačkoj će biti potrebno još 130.000 radnika u sektoru nege do 2035. godine

Nemačkoj će biti potrebno još 130.000 radnika u sektoru nege do 2035. godine

Buduća potreba za kvalifikovanim radnicima u gerijatrijskoj nezi analizirana je u studiji i rezultati su sada objavljeni. Do 2035. godine, u Nemačkoj će biti potrebno više od 130.000 dodatnih medicinskih sestara sa punim radnim vremenom. Već 2025. predviđa se nedostatak od skoro 60.000 medicinskih sestara, posebno u staračkim domovima i ambulantnoj nezi.

Glavni razlog je to što će u narednim godinama mnogi negovatelji, koji su još aktivni, otići u penziju, a istovremeno će se broj ljudi kojima je potrebna nega u Nemačkoj značajno povećati jer društvo stari: ljudi imaju manje dece i žive duže.

Studija takođe pokazuje povećanu potrebu za kvalifikovanim radnicima posebno za svaku pokrajinu. Može se videti da je potražnja posebno velika u pokrajinama Baden-Virtemberg, Bavarska, Severna Rajna-Vestfalija i Donja Saksonija. Posao u gerijatrijskoj nezi je stoga sigurna opklada i sada je takođe veoma dobro plaćen.

Nazad