Blog

Pojednostavljena procedura zapošljavanja stranih medicinskih sestara

Pojednostavljena procedura zapošljavanja stranih medicinskih sestara

Pojedinačne pokrajine u Nemačkoj se sve više međusobno nadmeću za najbolje strane radnike. Pokrajinska vlada Donje Saksonije želi da ovog meseca predstavi paket mera za podršku staračkim domovima. Ovo uključuje program za privlačenje medicinskog osoblja. Strane diplome bi trebalo lakše priznati/nostrifikovati u ovom kontekstu u budućnosti.

U Bavarskoj, tamošnja pokrajinska vlada je u međuvremenu pozitivno gledala na „Fast Lane“ koji je pokrenut 1. jula za brže procedure priznavanja diploma medicinskih sestara/tehničara. Bavarska državna kancelarija za medicinske sestre (LfP), koja sada deluje centralno za celu Bavarsku, uspešno je pojednostavila složeno ispitivanje za priznavanje profesionalnih kvalifikacija i digitalizovala proces „koliko je to moguće“. Procedura priznavanja diploma sada je „neizmerno ubrzana”.

Nazad