Blog

Zakon o imigraciji za Nemačku: Prve promene na snazi

Zakon o imigraciji za Nemačku: Prve promene na snazi

Novi Zakon o imigraciji olakšava migracije u Nemačku kvalifikovanim radnicima sa stručnom spremom i ljudima sa praktičnim znanjem u svojoj profesiji.

Novi zakon se sastoji iz nekoliko delova za različite ciljne grupe, koji će se uvoditi postepeno. Prvi propisi stupili su na snagu u novembru 2023. godine. Dalji propisi i novine će uslediti sukcesivno tokom naredne godine.

Plava karta (BlueCard)

Ovo se odnosi na kvalifikovane radnike sa fakultetskom diplomom. Postojeći propisi će biti nastavljeni iu nekim slučajevima prošireni. Takođe će biti moguće tražiti posao sa novom karticom mogućnosti.

Niži pragovi plata
Pragovi plata za plavu kartu EU u redovnim zanimanjima i zanimanjima sa uskim grlom biće značajno sniženi. Ubuduće će se primenjivati minimalna zarada od 45,3% godišnje granice doprinosa za penzijsko osiguranje (2023.: 39.682,80 evra) za uska grla i nove učesnike, a 50% (2023: oko 43.800 evra) za sva ostala zanimanja.

Veća ciljna grupa
Plavu kartu EU ubuduće će moći da dobiju i mladi stručnjaci, odnosno ljudi koji su stekli fakultetsku diplomu u poslednje tri godine. Ovo se odnosi i na deficitarna zanimanja i na redovna zanimanja i samo ako je ispunjena potrebna minimalna plata (vidi gore).

Nova regulativa za IT stručnjake
U budućnosti IT stručnjacima više neće nužno biti potrebna univerzitetska diploma da bi dobili plavu kartu, već će morati da prilože dokaz o najmanje tri godine uporedivog profesionalnog iskustva. Tada će se primenjivati niži platni prag za profesije sa uskim grlom (vidi gore).

Više uskih zanimanja
Lista zanimanja uskih grla za plavu kartu EU biće značajno proširena. Pored sadašnjih uskih zanimanja (matematika, IT, prirodne nauke, inženjering i humana medicina), kvalifikovani radnici u sledećim grupama zanimanja će ubuduće moći da dobiju Plavu kartu EU ako budu ispunjeni ostali uslovi:

  • Menadžeri u proizvodnji robe, u rudarstvu i građevinarstvu i u logistici
  • Menadžeri u pružanju usluga u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija
  • Menadžeri u pružanju specijalizovanih usluga, kao što su briga o deci ili zdravstvena nega
  • Veterinari
  • Zubari i stomatološki hirurzi
  • Farmaceuti
  • Akademski i uporedivi stručnjaci u profesijama medicinsih sestara i babica
  • Nastavnici i vaspitači u školskom i vannastavnom sektoru

Donji platni prag za profesije sa uskim grlom (45,3% godišnjeg praga prihoda; 2023.: 39.682,80 evra) se tada primenjuje na sve njih.

Lakše spajanje porodice
Za nosioce plave karte koji su već živeli sa svojom porodicom u drugoj državi članici EU, spajanje porodice biće regulisano na privilegovanoj osnovi. Ukratko: ulazak je moguć bez prethodnog odobrenja vize. Uobičajeni uslovi za stanovanje i obezbeđivanje sredstava za život takođe više neće važiti.

Pravo na kvalifikovane radnike i odricanje od veze između kvalifikacija i zaposlenja

Od novembra 2023. godine biće značajnih promena za kvalifikovane radnike sa stručnom obukom (Odeljak 18a AufenthG) i kvalifikovane radnike sa akademskim kvalifikacijama (Odeljak 18b AufenthG):

  • Sada imate izričito pravo da vam se odobri boravišna dozvola ako su ispunjeni svi uslovi.
  • Više ne postoji ograničenje da možete raditi samo na osnovu kvalifikacije stečene sa stručnom kvalifikacijom. To znači da ako imate kvalifikovanu stručnu kvalifikaciju ili univerzitetsku diplomu,  niste ograničeni na poslove koji se odnose na ovu kvalifikaciju kada tražite posao. Postoje izuzeci za regulisane profesije (npr. medicinske sestre, lekari, fizioterapeuti).

Zapošljavanje profesionalnih vozača

Za ovu ciljnu grupu, Federalni zavod za zapošljavanje više neće provjeravati da li su dostupne tražena vozačka dozvola EU ili EEA i osnovna kvalifikacija ili ubrzana osnovna kvalifikacija. Pored toga, provera prioriteta je otkazana i poznavanje jezika više nije potrebno.

Obaveštavaćemo vas o daljim promenama korak po korak u narednim nedeljama.

Nazad