Blog

Dolazak u Nemačku bez obaveštenja o (delimično) priznatoj diplomi: kako funkcioniše „Partnerstvo u priznavanju kvalifikacije“

Dolazak u Nemačku bez obaveštenja o (delimično) priznatoj diplomi: kako funkcioniše „Partnerstvo u priznavanju kvalifikacije“

Od 1. marta, novi Zakon o imigraciji za Nemačku omogućio je budućim kvalifikovanim radnicima da dobiju vizu bez obaveštenja o (delimično) priznatoj diplomi. Ovde objašnjavamo kako tačno ovo funkcioniše.

Od početka marta meseca, zahtevi za radnu vizu mogu se podnositi i bez Obaveštenja o (delimično) priznatoj diplomi (Defizitbesheid). Međutim, čak i sa ovim načinom apliciranja za radnu vizu, morate dokazati da vaša diploma može ibti priznata u Nemačkoj. Svakako moćete  da otputujete u Nemačku i počnete da radite, upravo zato što više ne morate da čekate Defizitbesheid. Nemački zakonodavci su namerno omogućili ovu opciju jer je u mnogo slučajeva čekanje na Defizitbesheid usporavalo odlazak.

Šta vam je potrebno pored uobičajenih dokumenata za takav zahtev za vizu?

  • Stručna kvalifikacija (diploma) priznata od strane države u vašoj matičnoj zemlji, u trajanju od najmanje dve godine
  • Dokaz od ZAB (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen) o da vaša diploma može biti priznata u Nemačkoj
  • Konkretna ponuda za posao (ugovor o radu) od odgovarajućeg poslodavca (proveriće se da li je poslodavac već stekao iskustvo sa stručnom obukom ili dokvalifikacijom)
  • Dokaz o poznavanju nemačkog jezika (priznati sertifikat): najmanje A2, B1 za medicinsko osoblje
  • Defizitbesheid nije neophodan! Međutim, vaš poslodavac mora sa vama da zaključi pismeni ugovor o takozvanom Partnerstvo u priznavanju kvalifikacije. Ovo se takođe može evidentirati u ugovoru o radu ili u posebnom dokumentu. To znači da se postupak priznavanja diplome može sprovesti uporedo sa vašim radnim odnosom.

Razlika u odnosu na uobičajenu aplikaciju sa Defizitbesheid-om zapravo je u ugovoru o Partnerstvo u priznavanju kvalifikacije. Ako imate poslodavca i važeći jezički sertifikat, ovo zaista može pomoći da ubrzate odlazak u Nemačku.

Važno: Još uvek možete podneti prijavu sa Defizitbesheid-om, ova opcija ostaje dostupna i verovatno će se nastaviti koristiti u skoro svim slučajevima, barem za regulisane profesije (medicinske sestre, fizioterapeuti). Na kraju, poslodavac je taj koji odlučuje za koju vizu je potrebno da se prijavite.

Nazad