Blog

Elektrik ticaretinde yüksek nitelikli uzmanlara olan talep artıyor

Elektrik ticaretinde yüksek nitelikli uzmanlara olan talep artıyor

Enerji dönüşümü, yani enerji üretiminde fosil yakıtlardan (örneğin kömür) sürdürülebilir enerji kaynaklarına (güneş panelleri, rüzgar türbinleri) ve elektrikli arabalara geçiş, sektörde iyi eğitimli kalifiye işgücüne olan ihtiyacı artırmaktadır. Buna ek olarak, Almanya’da ortalamanın üzerinde sayıda insan önümüzdeki yıllarda emekli olacak.

Şu anda neredeyse 100.000 boş pozisyon var. Bu durum sadece stajyerler için değil, özellikle yüksek nitelikli kalfa ve ustalar için de geçerlidir. Alman Elektrik ve Bilgi Teknolojileri Esnaf Birliği (ZVEH) tarafından yapılan bir analiz, Almanya’da bir önceki yıla göre %10 daha fazla işin doldurulamadığını göstermektedir.

Fotovoltaik, e-mobilite, ısı pompaları, depolama ve enerji yönetimi gibi büyüyen alanlara artan odaklanma nedeniyle, giderek daha fazla uzmanlık bilgisine sahip kalifiye işçilere ihtiyaç duyulmaktadır. İleri eğitim için gelişen pazar bunu mümkün kılıyor. Bu aynı zamanda elektronik teknisyenleri gibi yabancı uzmanlar için de Almanya’da cazip kariyer fırsatları yaratıyor.

Geri