Blog

Kamu kurumlarında çalışanlar: Bakıcılar için maaş artışları

Kamu kurumlarında çalışanlar: Bakıcılar için maaş artışları

Kamu kurumlarında, yani devlete ait kurumlarda çalışan bakıcılar 2024 yılının ilk yarısında daha fazla para alacaklar.

1 Mart’tan itibaren kamu kurumlarında çalışan bakım personeli daha fazla para alacak. Bu, federal ve belediye düzeyinde kamu sektörü için yapılan toplu pazarlıklarda varılan anlaşmanın sonucudur.

Bakıcıların maaşları, hem federal hem de yerel yönetimler için geçerli olan bakıcılar için toplu sözleşmede (TVöD-P) belirlenmiştir. Bu durum örneğin hastanelerde, psikiyatri servislerinde ya da geriatrik bakımda çalışan bakıcıları ve cerrahi asistanlarını etkilemektedir.

Maaş artışı iki aşamada uygulanacak: İlk olarak, maaş 200 Avroluk (temel) bir miktar artırılacaktır. Bunu yüzde 5.5’lik bir başka artış izleyecek. Her halükarda artış 340 avroya ulaşacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerlidir.

Örnek: 5. ücret grubu, 3. kademede çalışan bir kişi daha önce aylık 2916 Euro brüt maaş alıyordu. Tabana 200 avro daha eklenecek ve 3116 avro olacaktır. Yüzde 5.5’lik kesinti bu tutardan 171 Euro daha düşülecektir. Dolayısıyla toplam 371 avro eklenecek ve Mart 2024’ten itibaren aylık brüt 3288 avro olacak.

Geri