Blog

Zaposleni u javnim ustanovama: Povećanje plata medicinskim sestrama

Zaposleni u javnim ustanovama: Povećanje plata medicinskim sestrama

Negovatelji zaposleni u javnim ustanovama, odnosno državnim, dobiće više novca u prvoj polovini 2024. godine.

Od 1. marta više novca dobijaće medicinsko osoblje zaposleno u javnim ustanovama. Ovo je rezultat dogovora postignutog u kolektivnim pregovorima  za javni sektor na saveznom i opštinskom nivou.

Njihove plate su utvrđene u kolektivnom ugovoru za negovatelje (TVoD-P), koji se odnosi na savezne i lokalne vlasti. Ovo utiče na negovatelje koji rade u bolnicama, psihijatrijskim odeljenjima ili na gerijatrijskoj nezi, na primer, kao i na hirurške asistente.

Povećanje plata će se sprovoditi u dve faze: Prvo, plata će biti uvećana za (osnovni) iznos od 200 evra. Ovo će biti praćeno daljim povećanjem od 5,5 odsto. U svakom slučaju, povećanje bi trebalo da iznosi 340 evra. Važi od 1. marta 2024. do 31. decembra 2024. godine.

Primer: ako neko radi u platnoj grupi 5, nivo 3, ranije je zarađivao bruto mesečnu zaradu od 2916 evra mesečno. Osnovica će dodati još 200 evra, što čini 3116 evra. Od toga se oduzima 5,5 odsto i još 171 evro. Ukupno će se dodati 371 evro, što će rezultirati mesečnim bruto iznosom od 3288 evra od marta 2024. godine

Nazad