Blog

Corona bonus for nurses in Germany, extra money

Yaşlılar evi aşılanmamış çalışanları işten çıkarabilir

Hessen eyaletindeki bir bakımevinin SARS-CoV-2 aşısı olmamış iki çalışanını işten çıkarmasına izin verildi. Bu karar yerel iş mahkemesi tarafından özet bir yargılama sonucunda alındı.

12 Nisan’da yetkili mahkeme, bir yerleşim alanı yöneticisi ve bir bakım uzmanının iş sözleşmelerine atıfta bulunarak işe alınma başvurularını reddetmişti. İki çalışan 15 Mart 2022 tarihine kadar dokunulmazlık belgesi sunmamış ve bu nedenle 16 Mart 2022 tarihinden itibaren işverenleri tarafından ücretleri ödenmeye devam edilmeksizin görevden alınmışlardı.

Mahkemeye göre, bölge sakinlerinin sağlığın korunmasına ilişkin menfaatleri daha önemlidir. Aşı veya nekahat belgesi sunma yükümlülüğüne uymayan çalışanları işten çıkarmak işverenin takdir yetkisi dahilindedir.

Arka plan: Alman Federal Meclisi Aralık 2021’de, Mart 2022’nin ortasından itibaren Almanya’daki belirli kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin aşılanması veya nekahat döneminde olması gerektiğine karar vermişti. Bu tesisler ve şirketler tüm sağlık ve bakım sektörlerini kapsamaktadır. Bunun nedeni, sağlık mesleklerinde ve bakıma muhtaç kişilerle engellilere bakan mesleklerde çalışan personelin, hastalığın ağır veya ölümcül seyretmesi için yüksek enfeksiyon riski taşıyan insan gruplarıyla yoğun ve yakın temas halinde olmaları nedeniyle özel bir sorumluluğa sahip olmalarıdır.

Uygulama, her bir Laender’de kısmen çok farklı şekilde ele alınmaktadır.

Geri