Blog

Corona bonus for nurses in Germany, extra money

Domovi za negu starih mogu nevakcinisane zaposlene otpustiti sa posla

Staračkom domu u Hesenu dozvoljeno je da otpusti sa posla dvoje zaposlenih koji nisu vakcinisani protiv SARS-CoV-2. Ovo je odluka lokalnog suda za rad u skraćenom postupku.

Nadležni sud je 12. aprila odbio prijave upravnika stambenog naselja i specijaliste medicinske sestre za prijem u radni odnos u vezi sa njihovim ugovorima o radu. Dvojica zaposlenih nisu podneli dokaz o imunitetu do 15. marta 2022. i stoga su otpušteni od strane svog poslodavca 16. marta 2022. bez nastavka isplate zarada.

Prema oceni suda, važniji je interes stanovnika, u smislu zdravstvene zaštite. U diskrecionom pravu poslodavca je da otpusti zaposlene koji se ne pridržavaju obaveze da podnesu dokaz o vakcinaciji ili preležanom virusu.

Priča iza: Nemački Bundestag je u decembru 2021. odlučio da od sredine marta 2022. osobe koje rade u određenim ustanovama i preduzećima u Nemačkoj moraju biti vakcinisane ili podneti dokaz o preležanom virusu. Ove ustanove i kompanije obuhvataju sve sektore zdravstva i nege. To je zbog toga što osoblje u zdravstvenim profesijama i profesijama koje brinu o osobama kojima je potrebna nega i osobama sa invaliditetom imaju posebnu odgovornost, jer imaju intenzivan i blizak kontakt sa grupama ljudi sa visokim rizikom od infekcije zbog teškog ili fatalnog toka bolesti.

Implementacija se delimično rešava veoma različito u pojedinim zemljama.

Nazad